• forbrukslån

  Angrerett og førtidig innfrielse av forbrukslån

  Tatt opp et forbrukslån, men angrer? Du er beskyttet av Angrerettloven i inntil 14 dager. I tillegg har du Finansavtaleloven å lene deg på. Her er reglene om du vil avslutte et lån førtidig.

  Reguleres av Angrerettloven og Finansavtaleloven

  Det meste av lovverk som er relevant for forbrukslån finner vi i Finansavtaleloven. Imidlertid reguleres dette spesifikke spørsmålet av Angrerettloven. Loven sier at du har angrerett på finansielle avtaler som er inngått ved fjernsalg. Låneavtalen din er normalt inngått ved fjernsalg. Det vil si at du skrev ikke under låneavtalen mens du satt ansikt til ansikt med en ansatt i banken.

  Fikk du med deg at vi har fått nytt register for forbrukslån? Sjekk intervjuet med Per Hove.

  Flytende rente og ingen pant på forbrukslånet

  Angreretten på forbrukslånet ville ikke vært gjeldende dersom du hadde hatt en fastrenteavtale, samtidig som lånesummen overstiger 700 000 kroner. Dette gjelder neppe deg, da verken fastrenter eller så høye lånesummer er vanlige (største forbrukslån er per i dag Bank Norwegians lån på 600 000 kroner).

  Du ville heller ikke hatt denne retten dersom lånet var sikret med pant. Det finnes riktignok forbrukslån som er pantesikret, men det tilhører sjeldenhetene. Som regel er det da snakk om lån til refinansiering for personer med betalingsanmerkning.

  Ekstern kilde: Sjekkliste før du velger forbrukslån – Forbrukerrådet.no

  Du har 14 dager på deg

  Når låneavtalen inngås har du 14 dager på deg til å angre. Etter de 14 dagene har utløpt, anses gjeldsbrevet du signerte på som bindende. Som vi skal se på litt lengre ned, betyr ikke ”bindende” noe mer enn at banken da har rett til å beholde gebyrene de har fakturert.

  Angrerettskjema følger normalt med låneavtalen

  Du vil vanligvis få med et angrerettskjema sammen med låneavtalen. Om du ikke gjorde det, kan du kontakte banken og be de sende det på epost. Du trenger ikke gi noen spesifikk grunn for at du benytter deg av angreretten.

  Etableringsgebyr og renter

  Når du benytter deg av angreretten, har du en frist på 30 dager til å betale tilbake hele lånebeløpet. Fristen regnes fra den dagen du utløste angreretten, og så lenge angreretten ble utløst innen 14 dager fra låneavtalens inngåelse.

  Du må betale nominelle renter inntil hele lånesummen er tilbakebetalt. Kostnader ut over dette, noe som normalt vil si etableringsgebyr og eventuelt det første termingebyret, har du rett til å få tilbake.

  Ikke oppgjort etter 30 dager

  Om du av en eller annen grunn ikke har dekket hele gjelden innen de 30 dagene, anses angreretten din som tapt. Da har banken rett til å beholde alle gebyrer de har fakturert så langt. Dette naturligvis i tillegg til påløpte nominelle renter.

  Du kan fortsatt bli kvitt lånet når som helst

  I henhold til Finansavtaleloven kan du i alle tilfeller innfri lånegjelden førtidig. Det vil si når som helst, helt uavhengig av den avtalte nedbetalingstiden. Denne bestemmelsen innbefatter det å betale inn ekstra på forbrukslånet. Skal du først finne et lån til forbruk bør du bruke lang tid, eller….søke om billig forbrukslån på forbrukslån.no. Der finner du mange bra tilbud på forbrukslån å velge fra.

  Banken har da rett til påløpte kredittkostnader, noe som vil si nominelle renter, frem til og med betalingsdagen. De har også rett til påløpte terminomkostninger, men ikke til fremtidige. Siden du er forbruker har ikke banken rett til å kreve gebyr for førtidig innfrielse, enten den er hel eller delvis. Ekstra innbetaling, eller hel innfrielse, er med andre ord gratis.