• Uncategorized

  Tips for å finne det billigste forbrukslånet

  Når man tar opp lån til bil eller hus, må man stille disse eiendelene som sikkerhet til lånet. I tillegg skal banken få informasjon om at det er dette man faktisk bruker pengene på. Hvis man ikke skulle klare å betale ned på lånet, vil banken tvangsselge disse eiendelene for å få tilbake det de lånte ut. Når man tar opp et forbrukslån derimot, stiller man ikke noe i sikkerhet. I tillegg står man fritt til å bruke pengene på det man vil.

  Høye renter på forbrukslån

  Når man ikke stiller noe til sikkerhet, i tillegg til at man ikke nødvendigvis kjøper noe som faktisk kan selges, må banken sette opp renten på lånet. Dette er fordi et forbrukslån er mye mer risikabelt og banken derfor må kompensere dette med høye renteinntekter. Derfor er det viktig å legge ekstra energi inn i arbeidet med å finne gode lån uten sikkerhet. Dette gjør at renten på slike lån ligger ofte på alt fra 10 % til 25 %, men det finnes også eksempel på enda høyere renter. Det er viktig å sette seg inn i dette før et eventuelt lån skjer.

  Sammenligne prislister

  På forskjellige nettsider går det an å legge inn en søknad for forbrukslån, hvor man skriver årsinntekt, jobb, alder og så videre. Hos VG.no har de lagt arbeid i å besvare hva et forbrukslån egentlig er, sammen med definisjonen av et kredittkort.

  Eierne av nettsiden vil så sende denne søknaden til så mange forskjellige banker som mulig, der alle vil ha muligheten til å gi et tilbud eller ikke. Man vil da kunne få for eksempel sendt tilbudene på e-post. Der vil man få full oversikt over forskjellige renter, minimums- og maksimumsbeløp, betalingstid og andre betingelser som følger med lånet.

  Fordeler/ulemper

  Grunnet de høye rentene er forbrukslån nok ikke det mest lukrative lånet man kan ta opp. Dette er på grunn av de høye rentene. Likevel er det en enkel, rask og lett måte å ta opp lån på, uten at man må stille noe som sikkerhet. Man må nesten se an situasjonen man befinner seg i, og deretter bestemme om dette er det riktige valget å ta. Bestemmer man seg for å ta opp, bør man søke hos flere banker og sette seg inn i vilkårene.

  Refinansiering?

  En ting som forbrukslån ofte blir brukt til, er refinansiering av gammel gjeld. Et eksempel på dette er en kredittkortgjeld som blir refinansiert ved hjelp av et forbrukslån. Da vil den som tilbyr forbrukslånet, slette kredittkortgjelden og man vil da bare betale til den nye långiveren. Dette kan gi lavere rente på lånet som fører til et billigere lån. Man vil også kunne samle mange forskjellige lån i ett, slik at det blir mye lettere å ha kontroll over.

 • forbrukslån

  Angrerett og førtidig innfrielse av forbrukslån

  Tatt opp et forbrukslån, men angrer? Du er beskyttet av Angrerettloven i inntil 14 dager. I tillegg har du Finansavtaleloven å lene deg på. Her er reglene om du vil avslutte et lån førtidig.

  Reguleres av Angrerettloven og Finansavtaleloven

  Det meste av lovverk som er relevant for forbrukslån finner vi i Finansavtaleloven. Imidlertid reguleres dette spesifikke spørsmålet av Angrerettloven. Loven sier at du har angrerett på finansielle avtaler som er inngått ved fjernsalg. Låneavtalen din er normalt inngått ved fjernsalg. Det vil si at du skrev ikke under låneavtalen mens du satt ansikt til ansikt med en ansatt i banken.

  Fikk du med deg at vi har fått nytt register for forbrukslån? Sjekk intervjuet med Per Hove.

  Flytende rente og ingen pant på forbrukslånet

  Angreretten på forbrukslånet ville ikke vært gjeldende dersom du hadde hatt en fastrenteavtale, samtidig som lånesummen overstiger 700 000 kroner. Dette gjelder neppe deg, da verken fastrenter eller så høye lånesummer er vanlige (største forbrukslån er per i dag Bank Norwegians lån på 600 000 kroner).

  Du ville heller ikke hatt denne retten dersom lånet var sikret med pant. Det finnes riktignok forbrukslån som er pantesikret, men det tilhører sjeldenhetene. Som regel er det da snakk om lån til refinansiering for personer med betalingsanmerkning.

  Ekstern kilde: Sjekkliste før du velger forbrukslån – Forbrukerrådet.no

  Du har 14 dager på deg

  Når låneavtalen inngås har du 14 dager på deg til å angre. Etter de 14 dagene har utløpt, anses gjeldsbrevet du signerte på som bindende. Som vi skal se på litt lengre ned, betyr ikke ”bindende” noe mer enn at banken da har rett til å beholde gebyrene de har fakturert.

  Angrerettskjema følger normalt med låneavtalen

  Du vil vanligvis få med et angrerettskjema sammen med låneavtalen. Om du ikke gjorde det, kan du kontakte banken og be de sende det på epost. Du trenger ikke gi noen spesifikk grunn for at du benytter deg av angreretten.

  Etableringsgebyr og renter

  Når du benytter deg av angreretten, har du en frist på 30 dager til å betale tilbake hele lånebeløpet. Fristen regnes fra den dagen du utløste angreretten, og så lenge angreretten ble utløst innen 14 dager fra låneavtalens inngåelse.

  Du må betale nominelle renter inntil hele lånesummen er tilbakebetalt. Kostnader ut over dette, noe som normalt vil si etableringsgebyr og eventuelt det første termingebyret, har du rett til å få tilbake.

  Ikke oppgjort etter 30 dager

  Om du av en eller annen grunn ikke har dekket hele gjelden innen de 30 dagene, anses angreretten din som tapt. Da har banken rett til å beholde alle gebyrer de har fakturert så langt. Dette naturligvis i tillegg til påløpte nominelle renter.

  Du kan fortsatt bli kvitt lånet når som helst

  I henhold til Finansavtaleloven kan du i alle tilfeller innfri lånegjelden førtidig. Det vil si når som helst, helt uavhengig av den avtalte nedbetalingstiden. Denne bestemmelsen innbefatter det å betale inn ekstra på forbrukslånet. Skal du først finne et lån til forbruk bør du bruke lang tid, eller….søke om billig forbrukslån på forbrukslån.no. Der finner du mange bra tilbud på forbrukslån å velge fra.

  Banken har da rett til påløpte kredittkostnader, noe som vil si nominelle renter, frem til og med betalingsdagen. De har også rett til påløpte terminomkostninger, men ikke til fremtidige. Siden du er forbruker har ikke banken rett til å kreve gebyr for førtidig innfrielse, enten den er hel eller delvis. Ekstra innbetaling, eller hel innfrielse, er med andre ord gratis.